14-17år

14-17år

GIMLEHALLEN                                                                               4D270C9F-E8F7-4829-ABCA-6CE0FBD74137

Trening
Mandag 17.30 -18.30 v/ Speacheren
Tirsdag 16.00-18.00
Torsdag 18.00-19.30 (Stadion)
Fredag 16.00-18.00 (Starter i løpet av november)

Trenere:
Christine Gulbrandsen, Epost: c.s.gulbrandsen@gmail.com Mobil: 48231599
Arly Hauge, Epost: arly-hauge@vaf.no  Mobil: 99570566
Vetle Berget Hedegart, Epost:Vetle.Hedegart@gmail.com Mobil: 98462527
Andreas Eknes-Hordnes, Epost: andreas9348@gmail.com
Knut Lunde
Markus Bruno