22 aug 2020

Friidrettsstevner og Covid-19

0 Comment

KIF friidrett tar alle regler fra NFIF på alvor
Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte oppdaterte regler for arrangementer og samlinger på offentlige steder for inntil 200 personer fra 15. juni. Med utgangspunkt i dette har Norges Friidrettsforbund (NFIF) utarbeidet retningslinjer for hvordan friidrettsstevner kan avholdes innenfor reglene. Alle regler fra NFIF vil følges i sin helhet.
De generelle reglene er som følger:

• Maksimalt 200 personer på stadionområdet, eksklusive trenere, dommere og funksjonærer når de har oppgaver.
• Alle trenere må ha akkreditering. De inngår i arrangørstaben mens de utfører trener oppgaver.
• Minimum én meter avstand mellom personer.
• Håndvask. Antibac er tilgjengelig på øvelsesstedene og på sentrale plasser på stadionområdet.
• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene. Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand, skal ikke være tilstede på området i det hele tatt.De skal holde seg hjemme.
• Arrangøren bortviser personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.

[top]