KIF-huset

KIF-huset

Kif- huset ligger på Kristiansand stadion, inngang fra Østre Ringvei. Huset leies ut til selskaper, årsdager, konfirmasjoner, møter o.l .

Kontaktperson for utleie: Inge Simonsen, Mobil: 93218487.

HUSSTYRET
Rasmus Morvik, leder. 92044709
Tom Einar Pedersen, kasserer 97144938
Inger Steinsland, sekretær. 90507725
Arne Rislaa, dugnad
Inge Simonsen, utleie 93218487
Knut W Svendsen 40555308