Medlemsbetingelser

Medlemskontingenten betales til konto 3060.32.47066 og må være betalt for å delta på våre friidretts-treninger og kunne stille opp i friidretts-konkurranser.

Kontingenten pr år er:
Aktive medlemmer over 15 år: kr 1500
Ungdom ( Aktive 10-14 år) kr 1000
Barn (aktive under 10år) kr 800
Støttemedlem; kr 200
Familiemedlemskap: kr 2000.
Ved innmelding på høsten beregnes ½ kontingent.
Innkreving av kontingent for eksisterende medlemmer sendes ut pr. epost/post  i begynnelsen av kalenderåret.
Kontonummer til KIF friidrett: 30603247066