KIF-huset

KIF-huset

Kif- huset ligger på Kristiansand stadion, inngang fra Østre Ringvei 2. Huset leies ut til selskaper, årsdager, konfirmasjoner, møter o.l .

Kontaktperson for utleie: Knut W Svendsen, mobil:40555308
knut@husvarme.as

HUSSTYRET
Rasmus Morvik, leder. 92044709
Tom Einar Pedersen, kasserer 97144938
Inger Steinsland, sekretær. 90507725
Arne Rislaa, dugnad
Knut W Svendsen 40555308
Ragnar Jakobsen